Jaarverslagen en -rekeningen

We delen onze resultaten van de afgelopen jaren. Hieronder vind je onze jaarverslagen en jaarrekeningen.

ANBI-status

Leergeld is een organisatie die geld inzamelt en heeft daarom een ANBI-status. Daarom moeten we elk jaar een formulier invullen en publiceren.

Meerjarenbeleidsplan:

Meerjarenbeleidsplan Leergeld Leeuwarden 2024-2027

Andere belangrijke informatie

Ons bestuur bestaat uit Jet van Gelder (voorzitter), Theo Oosterveld (secretaris), Mascha Kattouw (penningmeester), Rita de Groot (bestuurslid), Koen de Boer (bestuurslid) en Maarten de Bok (bestuurslid).

Beloningsbeleid: De coördinatoren in Leeuwarden en Noordwest Fryslân werken deeltijds en krijgen daarvoor loon. De intermediairs en de andere medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding. Volgens de statuten van de stichting ontvangen leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben ze recht op een vergoeding van gemaakte kosten.

Naam in statuten: Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen
KvK-nummer: 01111119
Bankrekeningnummer: NL 49 RABO 0132 3270 58
RSIN: 8181.30.106