Over Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. hoort bij een landelijke organisatie die bestaat uit verschillende lokale stichtingen. Samen met nog 113 andere Leergeld-stichtingen in bijna alle gemeenten in Nederland kunnen we kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen.

Onze missie: ‘Alle kinderen doen mee! Want nu meedoen, is straks meetellen’

Wij willen ervoor zorgen dat kinderen niet buitengesloten worden, omdat er thuis niet genoeg geld is. We zijn er voor gezinnen die moeite hebben om rond te komen en dus bijna geen geld hebben voor extra dingen zoals een sportabonnement, muzieklessen, schoolspullen of een laptop.

Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. kan deze gezinnen een handje helpen door de kosten voor bijvoorbeeld nieuwe schoolspullen, lidmaatschappen, schoolreizen en sportkleding voor de kinderen te betalen. Steeds meer gezinnen weten Stichting Leergeld Leeuwarden te vinden. Vorig jaar kregen we 14.400 verzoeken binnen, waarmee we maar liefst 4.501 kinderen in de regio ondersteunden.

De Leergeldformule

Om alle kinderen mee te laten doen, hebben we een eigen werkwijze ontwikkeld: de Leergeldformule. Deze bestaat uit zes stappen: een kennismakingsgesprek met de ouders, bestaande voorzieningen bespreken (denk aan de voedsel- of kledingbank), financiële ondersteuning van Leergeld, soms verwijzen we door naar andere hulp en in de laatste stap blijven we in contact met de ouders.

Vrijwilligers

Bij Stichting Leergeld Leeuwarden werken meer dan 25 vrijwilligers, en daar zijn we heel trots op! We hebben iemand die helpt met administratie en enkele coördinatoren in dienst.

Voor wie is Stichting Leergeld?

Gezinnen die wonen in een van de volgende gemeentes kunnen bij ons terecht: Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland. Je kunt hulp vragen als je inkomen onder de 120% van het sociaal minimum ligt. Dit betekent dat je (een tijdje) minder dan 1.881,73 euro (voor gezin met één ouder) of 2.090,81 euro (als er twee ouders zijn) netto per maand verdient.

Onze jaarverslagen, en -rekeningen en meer informatie over onze ANBI-status vind je hier.

Over Leergeld Leeuwarden