Vrijwilligers / intermediairs gezocht

Stichting Leergeld Leeuwarden
  1. Home
  2. Vacatures

Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. zoekt een secretaris.

 Leergeld Leeuwarden zet zich in om kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen te ondersteunen. Ditdoen wij onder het motto: nu meedoen is later meetellen. Zo vergoeden wij schoolzwemmen, sport, cultuur,schoolspullen, fietsen, laptops etc. In 2021 hielpen wij maar liefst 3.800 kinderen in de regio Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland, Terschelling en Tytsjerksteradiel.

Voor het bestuur zijn we op korte termijn op zoek naar een secretaris.

Profiel secretaris bestuur Leergeld Leeuwarden e.o.

 Taken

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het DB van de stichting. De volgendetaken komen voor rekening van het DB:

  1. Voorbereidenbegroting,jaarrekeningen jaarverslag
  2. Subsidieaanvragen en – verantwoording (gemeenten, SZW, fondsen)
  3. Overlegmetgemeentebesturen(ofhun ambtenaren)
  4. Contacten met de andereFriese Leergeldstichtingen en Jeugdfonds Sport Cultuur
  5. Dialoogmetde coördinatoren.

De secretaris is in het bijzonder verantwoordelijk voor de verzending van de conceptagenda en vergaderstukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur én voor het noteren van de conclusies die indie vergadering worden getrokken.

De secretaris houdt een actiepuntenlijst bij.

De secretaris regelt ook dat particuliere donateurs en fondsen bedankt worden voor hun bijdragen. De secretarisstelt het concept jaarverslag / bestuursverslag op en ondersteunt de voorzitter en penningmeester waar mogelijk.

Functieprofiel

Affiniteit met de doelstellingen van Leergeld Bestuurlijke ervaring

Teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken

Uitdragen van het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting

Een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand Mondelinge enschriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en digitale vaardigheden (Microsoft Office)

Gevraagde tijdsinzet

Het algemeen bestuur vergadert 8 maal per jaar en waar nodig komt het DB vooraf bijeen om die vergaderingen voorte bereiden en bestuursbesluiten uit te voeren. De secretaris woont deze vergaderingen bij, bereidt deze voor ennoteert de belangrijkste conclusies. Daarnaast verzorgt de secretaris de bedankjes aan donateurs, houdt bij of de afgesproken acties worden uitgevoerd en de secretaris stelt het conceptjaarverslag op.

Gemiddeld genomen leidt dit tot een tijdsbesteding van 4 uur per week.

Informatie en aanmelding

Indien u vragen heeft over deze bestuursfunctie of zich wilt aanmelden dan verzoeken wij u contact op te nemenmet de voorzitter van het bestuur: Jet (H.) van Gelder via email h.vangelder@leergeldleeuwarden.nl

Waarvoor worden vrijwillige intermediairs gezocht en wat zijn de bijbehorende taken?

Wanneer een gezin zich bij Leergeld aanmeldt doen wij allereerst een intake in het gezin om te kijken of het gezin in aanmerking kan komen voor hulp van Leergeld en wat de behoefte is. De intermediair geeft ook voorlichting over wat Leergeld voor de kinderen kan doen en wat de voorliggende voorzieningen zijn.

Wat biedt de organisatie aan de vrijwilliger?

Wij bieden een uitdagende vrijwilligers job, waar je veel voldoening uit kunt halen. Onze vrijwilligers gaan allemaal alleen op pad maar samen zijn ze een team. Er is minimaal 4 keer per jaar een intermediair overleg waar je ervaringen met elkaar kunt delen. Je krijgt gemaakte kilometers vergoed en er is een kleine maandelijkse vrijwilligers vergoeding.

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

Je bent een mens met een sterk relativerend vermogen, je velt geen waardeoordeel. Staat met twee benen op de grond en bent in staat na een huisbezoek en de verwerking van de aanvragen de deur stevig achter je dicht te trekken. Huisbezoeken bij gezinnen waar van alles niets is zijn vaak schrijnend en confronterend. Je bent mobiel en bereid om in de gemeente SWF en/of DFM op huisbezoek te gaan.

Intakes worden geregistreerd in een online registratiesysteem, dit betekent dat je in ieder geval redelijk computervaardig moet zijn

Hoeveel tijd vragen we van de vrijwilliger?

Uren per week – 2-8 uur

Dagdelen – naar eigen invulling