Jeugcultuurfonds Friesland

Het Jeugd Fonds Sport & Cultuur Friesland is er op het gebied van cultuur voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om de contributie voor de muziek / dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het JFSC.

De bijdrage van het JFSC is maximaal € 450 per kind, per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen.
Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport of cultuur willen doen? Dat mag!

Jeugcultuurfonds Friesland

Het Jeugd Fonds Sport & Cultuur Friesland is er op het gebied van sport en scouting voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om de contributie voor de sport / scouting of andere sportieve activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het JFSC.

De bijdrage van het JFSC is maximaal € 400 per kind, per jaar voor contributie, attributen en/of sportkleding en schoenen.
Zijn er meerdere kinderen in het gezin die iets aan sport of cultuur willen doen? Dat mag!

Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 421.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

Wat Kinderhulp doet
Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

 • Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal)
 • Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
 • Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
 • Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

En dat doen we al sinds 1959

Jarige Job

Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Wist je dat voor ruim 60.000 kinderen in Nederland dit niet vanzelfsprekend is? Zij hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis te weinig of geen geld voor is? Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeau, hangen er geen vrolijke ballonnen en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelfs ziek.

Jarige Job helpt deze kinderen én daarmee het hele gezin door in ieder geval de belangrijkste dag van het jaar wél mogelijk te maken. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waardevan € 35,-, met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix, traktaties, lekkers voor thuis en cadeautjes. Ruim voor de verjaardag van het kind krijgen ouders de Jarige Job verjaardagsbox. Zij zorgen ervoor dat het huis versierd is, dat de taart gemaakt is,cadeautjes zijn ingepakt en de traktatie voor op school klaar staat. De kinderen hebben geen idee van het bestaan van Jarige Job. Hierdoor wordt een verjaardag weer een echt gezinsfeest.

Coöperatie Amaryllis

Samen doen wat nodig is!
Dat is waar onze organisatie voor staat. Door de inzet van sociale wijkteams brengen wij hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we het belang van de bewoner centraal stellen. We nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten in op samenwerking binnen het sociale netwerk.

Buurt service punt

Deze club zit in de gemeente Leeuwarden. U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

Wanneer u hulp nodig hebt dan kunt u van maandag t/m vrijdag langskomen tijdens een spreekuur. Op “Locaties” kunt u kijken naar de juiste openingstijden. Lukt het u niet om langs te komen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:

 • het aanvragen van een uitkering
 • aanvragen van bijzondere bijstand
 • aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
 • het indienen van een bezwaar
 • het invullen van de belastingaangifte
 • aanvragen van toeslagen
 • aanvragen van kwijtschelding
 • het verlengen van een verblijfsvergunning
 • vragen over de WMO

Stichting Buurtservicepunt en haar vrijwillige medewerkers nemen volop deel aan de participatiemaatschappij. Een groot deel van de vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt is uitkeringsgerechtigde en zet zich als ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de doelgroep, die ook voornamelijk bestaat uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen. Een belangrijk uitgangspunt van stichting Buurtservicepunt is het zelfredzaam maken van de burgers.

De hulp is gratis!

Vos en Setz

Wanneer je een kerstpakket nodig hebt, koop deze dan via kerstpakketenXL Vos en Setz. Op deze manier is het mogelijk om Leergeld Leeuwarden te steunen. Vos en Setz doneren een deel van de omzet aan de stichting die jij kiest.

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation werkt vanuit de gedachten: ‘Samen sta je sterk’. Zij hebben als visie: “Iedereen die vooruit wil komen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het bevorderen van zelfredzaamheid zien wij als een effectieve manier van hulpverlening in binnen- en buitenland.” Klik hier voor meer informatie over de Rabobank Foundation. Klik hier om te lezen hoe de Rabobank Foundation ons heeft gesteund.