Onmisbare schakel

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

De hulp van Leergeld is laagdrempelig, persoonlijk en snel
Na een telefoontje met een lokale Leergeld stichting bezoekt een intermediair het gezin en bekijken we samen uw financiële situatie en wat Leergeld voor u kan betekenen. Waar gemeenten doorgaans ingewikkelde, wettelijk voor geschreven trajecten moeten doorlopen voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen onze intermediairs met eigen ogen uw situatie beoordelen en die hulp bieden waar behoefte aan is.

Leergeld vormt een brug tussen kind en bestaande (lokale) voorzieningen
De intermediair bekijkt eerst samen met u of er bestaande voorzieningen zijn van de lokale gemeente of andere instanties waar uw gezin gebruik van kan maken; we verwijzen u vervolgens door naar de betreffende instanties en helpen, indien nodig, met het invullen van de daarvoor benodigde formulieren. Leergeld is een laatste materieel vangnet: wanneer gemeenten of andere instanties geen of geen toereikende voorzieningen kunnen bieden, kunnen wij vanuit Leergeld zelf hulp bieden via de vergoeding van kosten zoals een schoolreisje, een lidmaatschap van een voetbalvereniging of een paar voetbalschoenen.

Leergeld beschikt over een sterk lokaal netwerk
Omdat wij lokaal georganiseerd zijn, kennen onze intermediairs hun omgeving goed. Ze kennen de plaatselijke fietsenmaker, de basisschooldirecteur en het bestuur van de voetbalclub. Deze netwerken zijn de levensaders van onze organisatie. Ze stellen ons in staat om structureel met deze organisaties samen te werken en zo met beperkte middelen grote daden te verrichten. Met deze aanpak creëren we ook nieuwe netwerken. Kinderen maken nieuwe vriendjes bij de sportclub en hun trotse ouders ontmoeten andere trotse ouders bij het aanmoedigen langs de zijlijn. Onze netwerken groeien iedere dag! Met nieuwe intermediairs, gezinnen, docenten, winkeliers, trainers en sponsoren.

Leergeld heeft een signaalfunctie richting de overheid
Zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau beschikken wij over korte lijnen met de overheid, waardoor we de overheid kunnen voorzien van informatie uit de praktijk, om zo het overheidsbeleid te verbeteren en structurele verandering teweeg te brengen voor onze doelgroep.

Onderzoek naar de waardering van de Leergeld aanpak
In 2018 heeft Leergeld Nederland door het Instituut voor Publieke Waarden een onderzoek uit laten voeren naar de waardering van de Leergeld aanpak. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en is in november 2018 uitgemond in de publicatie van het rapport ‘‘Leergeld doet ertoe’. Deze publicatie laat zien hoe onze Leergeld aanpak van aanvullende waarde is op de aanpak van gemeenten en andere instanties, waarbij het niet alleen gaat om wat Leergeld doet voor de kinderen en hun ouders, maar ook om hoe Leergeld dat doet. De menselijke benadering van Leergeld blijkt regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties, zoals de gemeente of het UWV zijn behandeld. Het huisbezoek wordt daarbij sterk gewaardeerd, vanwege de laagdrempeligheid, betrokkenheid en persoonlijke benadering van intermediairs. Om het volledige rapport te lezen, klikt u op de afbeelding hieronder:

Leergeld Nederland is blij met en trots op deze publicatie en gaat graag het gesprek aan met gemeenten en andere instanties om hen hiermee te inspireren! Onze dank gaat uit naar alle ouders die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, het Instituut voor Publieke Waarden, het Oranje Fonds én al onze lokale Leergeld intermediairs, coördinatoren en bestuursleden die elke dag opnieuw uitvoering geven aan onze Leergeld aanpak.