Sam&: iets voor jou?

1 op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door gebrek aan geld is het in steeds meer gezinnen niet mogelijk om kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles.

Stichting Leergeld wil kinderen wél mee laten doen op school, met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Daarom is er een samenwerking gekomen tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en St. Jarige Job.  Samen wordt er nu 1 portal geboden waar je aanvragen kunnen worden gedaan.

Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. doet ook mee en is vanaf nu te vinden onder de nieuwe aanvraagsite www.samenvoorallekinderen.nl

Ondersteuning waarvan?

Wat te verwachten?

Stichting Leergeld Leeuwarden werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt vastgelegd en doorgegeven aan de beoordelingscommissie. Deze beslist of uw kind voor een vergoeding in aanmerking komt. Het kind staat daarbij centraal!

Als een gezin (tijdelijk) een laag inkomen of hoge schulden heeft, kan een beroep op Leergeld worden gedaan. Als richtlijn hanteert Leergeld een gezinsinkomen tot 120% van het sociaal minimum ( 1752,49 voor een ouder – 1947,22 voor een twee ouder gezin). De situatie wordt per gezin bekeken. Leergeld is er voor alle kinderen uit een gezin tussen de 0 en 18 jaar.

Zonder huisbezoek worden geen aanvragen in behandeling genomen.

Stichting Leergeld Leeuwarden betaalt rechtstreeks aan de club, vereniging of sportwinkel en doet geen vergoedingen achteraf.

Leergeld Leeuwarden e.o. vergoedt het volgende:

 • Schoolreizen, excursies, voetbalkamp e.d.
 • Schoolschaatsen voor basisschool
 • Schoolspullen via de Schoolspullenpas (tijdelijke actie, april tot 15 september)
 • sQula. Squla is een online oefenprogramma voor thuis in alle schoolvakken. (voor kinderen op basisschool, 1 per kind)
 • WRTS premium. Dit is een online oefenprogramma voor thuis. De aangeboden vakken zijn Nederlands, wiskunde, Engels, biologie, natuurkunde, economie en Frans voor verschillende leerniveaus. (voor kinderen op voortgezet onderwijs, 1 per kind)
 • Hulp bij het betalen van verplichte laptop (voortgezet onderwijs)
  Laptop: 1 per gezin per 4 jaar (alleen voor kinderen in voortgezet onderwijs)
 • Desktop voor gezinnen met kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool.
 • Vergoeding kosten voortgezet onderwijs.
 • Vergoeding Schoolkosten MBO (voor minderjarige mbo-ers)
 • Sam&Sint (tijdelijke actie, oktober tot 26 november, 0-18 jaar)
 • Verjaardagdoos Jarige Job voor je kind (4-18 jaar)
 • Sport, cultuur en zwemles 1 activiteit, per kind, per jaar,
  Leszwemmen voor diploma A en B (vanaf 6 jaar)
 • Contributie voor sportclub en sportkleding (Jeugdfonds Sport & Cultuur)
 • Contributie voor cultuuractiviteiten, zoals dansles, tekenles, scouting (Jeugdfonds Sport & Cultuur)

Wat kun je niet aanvragen:

 • Reiskosten
 • Boekengeld
 • ID kaarten
 • Kleding
 • Bril
 • Beugel
 • Vrijwillige ouderbijdrage

Als je het niet zeker weet meld je aan, dan komt er een intermediair bij je thuis en deze kan je daar alles over vertellen.

Meer weten?

Woon je in Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling of Vlieland dan kom je wellicht in aanmerking.

Doe hier een aanvraag! En heb je al een (vaste) intermediair? Neem dan contact op met hem of haar!

Je kunt ook schriftelijk een aanvraag doen via:
Stichting Leergeld Leeuwarden
Postbus 2588
8901 AB Leeuwarden

Welkom bij Leergeld Leeuwarden